“We Care Your Health เราห่วงใยคุณ”ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center ) เปิดทำการเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 ในนามของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารศรีนครินทร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยลักษณะการให้บริการคือบริการท่านด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศ เราสนับสนุนท่านในการดูแลป้องกันตนเอง และหมั่นตรวจสุขภาพตามปกติทางการแพทย์ จากการที่เราตรวจพบโรคร้าย ความผิดปกติ และสภาวการณ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดอาการของโรคอย่างเห็นได้ชัดนั้น ทำให้เราสามารถประหยัดเวลา ความไม่สะดวกสบาย และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เราจึงขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบพิเศษมากมายหลายประเภท ซึ่งท่านสามารถเลือกโปรแกรมดังกล่าวที่เหมาะสมกับท่าน หรือหารือกับทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อกำหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับท่านเอง เราให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับการขอวีซ่าหรือการทำประกัน รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ และอื่น ๆ อีกมาก เราให้บริการทั้งผู้ป่วยรายบุคคลและองค์กรขนาดใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถโดยไม่คำนึงถึงเพศและวัย ที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพท่านจะได้รับการบริการในระดับตามมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท่านสามารถทราบผลวิเคราะห์การตรวจสุขภาพได้ภายใน 60 – 90 นาที ที่ศูนย์สุขสร้างเสริมสุขภาพท่านจะสัมผัสได้ถึงสภาพแวดล้อมที่มีความอบอุ่นและการทำงานที่เป็นมืออาชีพเเพทย์