คิวตรวจโรคทั่วไป 103
   
คิวรับบริการคนไข้นัด คิวรับบริการคนไข้ไม่นัด
35 80
   
คิวรับบริการบุคลากรมหาวิทยาลัย คิวรับบริการผู้สูงวัย
4 5