คิวตรวจโรคทั่วไป 103
คิวรับบริการคนไข้นัด
40
 
คิวรับบริการคนไข้ไม่นัด
87
 
คิวรับบริการบุคลากรมหาวิทยาลัย
5