คิวตรวจโรคทั่วไป 103
   
คิวรับบริการคนไข้นัด คิวรับบริการคนไข้ไม่นัด
73 50
   
คิวรับบริการบุคลากรมหาวิทยาลัย คิวรับบริการผู้สูงวัย
6 17